Zaměstnání u České pošty není zadarmo

Většina z nás nastupuje do zaměstnání pro to, aby si vydělali peníze na živobytí pro sebe a svoji rodinu. Toto však zřejmě neplatí v případě, kdy chcete nastoupit jako zaměstnanec České pošty.

Případ zaměstnankyně České pošty, která se těšila na nové zaměstnání, které jí zajistí životní potřeby pro její rodinu, je děsivý a zároveň velice vypovídající o poměrech a přístupu k zaměstnancům na České poště.

Nová zaměstnankyně byla přijata jako přepážková pracovnice. Neočekávala nic zlého a dostavila se ještě před nástupem ke své budoucí vedoucí k projednání podmínek zaměstnání. Vedoucí pošty jí bylo řečeno, že si musí založit “firemní” účet u Poštovní spořitelny, který bude zcela zdarma. S tímto postupem souhlasila a domluvila se na nástupu začátkem února 2015.

V den nástupu pak následoval běžný kolotoč nástupních peripetií, které zná každý, kdo někdy nastupoval do nového zaměstnání. Podle vyjádření zaměstnankyně vše probíhalo celkem běžně. Podepsala pracovní smlouvu a další běžné dokumenty související s nástupem na nové pracoviště. Mezi těmito běžnými dokumenty jí paní vedoucí předložila k podpisu také desky ERA, ve kterých byla, jak se nová zaměstnankyně domnívala, smlouva o založení účtu. V klidu domova se pak po otevření desek a prostudování obsahu dozvěděla, že jí paní vedoucí bez jejího vědomí také založila kontokorent a kreditní kartu. Vědoma si toho, že podepsala pouze založení účtu a popisový vzor, důkladně prohlédla podpis na ostatních dokumentech a zjistila, že paní vedoucí vše podepsala za ní bez jejího vědomí a souhlasu.

Druhý den požádala o vyjádření paní vedoucí, která jí s úsměvem sdělila, že to je normální a je to v jejím zájmu, aby jako nový zaměstnanec měla splněný plán produktů na nové čtvrtletí.

Toto si zmíněná nová zaměstnankyně nehodlala nechat líbit. Nechtěla žádný kontokorent, ani žádnou kreditní kartu a už vůbec netušila, že podmínkou zaměstnání u České pošty, která je státním podnikem, je nutné založit si na sebe nějaké úvěry a kreditní karty ERA. Navštívila pobočku zmíněné bankovní společnosti a kreditní kartu a kontokorent zrušila. Zároveň se také obrátila na pana Miroslava Prokopa, prezidenta FVZ ČR, který vede odborovou organizaci hájící práva zaměstnanců České pošty.

Co nám můžete říct k případu zaměstnankyně České pošty, za kterou údajně podepsala její vedoucí smlouvu na kreditní kartu a kontokorent?

Toto je smutná ukázka, kam až může dojít nátlak zaměstnavatele a honba za plněním plánu produktů aliančních partnerů. O praktikách, kdy nově nastupující jsou vedoucím pracovníkem nuceni hned při nástupu založit na sebe nějaký finanční produkt, jsme již v minulosti dostávali různé zprávy.

Není to tedy první případ?

Jak říkám, poznatků již bylo několik. Toto je však první případ, kdy se zaměstnankyně nebála, projevila osobní statečnost a poslala k nám na FVZ opravdovou stížnost. Do této doby to byly většinou jen stížnosti, které sice oznamovatel zaslal, ale beze jména a místa pracoviště s žádostí, aby nebyl jmenován ze strachu o ztrátu zaměstnání. To se pak ta stížnost nedá prakticky vůbec řešit.

Jaká byla reakce vedení?

Prakticky ihned se začal případ řešit. Věřím, že vedení České pošty nechce, aby se děly takovéto věci. Ihned v den podání stížnosti na vedení byla dotyčná paní vedoucí pozvána k svému nadřízenému k podání vysvětlení. Zde bylo zjištěno, že postup paní vedoucí byl nekorektní aředitel PS ZČ společně s manažerem obvodu rozhodli, že paní vedoucí ponese osobní odpovědnost. Z pozice vedoucí pošty bude vrácena s účinností od 1. 3. 2015 zpět na pozici pracovníka přepážky. Toto řešení považuji za dostatečné a výstražné pro další vedoucí, kteří by se pokusili o podobné nekorektní praktiky vůči zaměstnancům. Zde je podán praktický příklad, kdy strach není na místě a je nutné, aby se zaměstnanci nebáli, našli odvahu a stížnost podali.

Jsou nějaké další časté stížnosti?

Velice časté jsou stížnosti na neproplácení přesčasových hodin. A zase je to o osobním přístupu každého zaměstnance. Stěžováním si na sociálních sítích se většinou nic nevyřeší. Je nutné konkrétně a věcně vše sepsat a předat k nám na prezidium FVZ. Máme několik základních organizací, je tedy možné se přímo obrátit také na předsedu ZO FVZ. Nebo je možné napsat na můj email prezident@fvzcr.cz. Rád každému zaměstnanci pomohu s podáním stížnosti.

Zaměstnanci se tedy mohou obrátit na vás nebo na předsedu ZO FVZ?

Možností jak podat jasnou a efektivní stížnost nebo podnět je několik. Tato iniciativa musí ale hlavně přicházet od samotných zaměstnanců. Nebo si mohou zaměstnanci založit na pracovišti vlastní základní organizaci a řešit tak spoustu záležitostí přímo na pracovišti. Stačí jen na svém pracovišti najít osobnost, která je ochotna spolupracovat se zaměstnanci a s prezidiem FVZ.

Co se děje se stížností, která se k vám dostane?

Každou stížnost pak řešíme okamžitě a přímo s vedením České pošty. A vedení má zájem stížnosti řešit. Řešili jsme dokonce i hromadné stížnosti zaměstnanců a k nápravě došlo. Chce to jen věcné a jasné podání. Nikdy se nestalo, že by někdo po podání stížnosti na FVZ přišel o zaměstnání. V případě, že by něco takového hrozilo, jsem připraven vše okamžitě a razantně řešit.

Máte tedy několik základních organizací, jsou všechny vaše základní organizace u České pošty?

Jsme Federace výkonných zaměstnanců České republiky. Na nedávném sjezdu FVZ byla na základě požadavků delegátů sjezdu provedena změna názvu. Začali se k nám hlásit také zaměstnanci z jiných oborů a firem. Nejvíce základních organizací máme v rámci České pošty. Další velká základní organizace působí v Dopravním podniku Praha. Dále pak máme v různých firmách i jednotlivé členy a připravujeme založení základních organizací u dalších zaměstnavatelů po celém území ČR. Nepravostí vůči zaměstnancům se děje neustále mnoho a ne jenom u České pošty. Snažíme se pomáhat všem.

Jaké jsou výhody členství ve FVZ proti členství v již zavedených odborových organizacích?

Hlavním přínosem je vzájemná podpora všech základních organizací, výměna zkušeností v rámci několika zaměstnavatelů. Také se nám daří pro naše členy a jejich rodinné příslušníky zajišťovat různé bonusy, například se nám skvěle rozjíždí program levnějších vstupenek na kulturní akce, za několik dnů spustíme program výhodného telefonování pro celé rodiny a další možné výhody pro naše členy připravujeme. Pořádáme také společné akce. V lednu jsme pořádali bowlingový turnaj pro zaměstnance České pošty a Dopravního podniku Praha. Většina velkých odborových organizací jsou nástupnické organizace ROH. FVZ pracuje jinak, moderně a efektivně. Hájíme zájmy všech a nerozlišujeme, kdo je členem jaké odborové organizace. V případě, že je někde odborová organizace neschopna nebo neochotna problém řešit, mohou se zaměstnanci obrátit na FVZ. Kontakt naleznou na našem webu www.fvzcr.cz

Rozhovor byl publikován na serveru Pražský zpravodaj:

1 thought on “Zaměstnání u České pošty není zadarmo

 1. Markéta Koutková

  Dobrý den, chudák nová pracovnice, vlastně noví pracovníci České pošty. Já jsem zam.ČP již 7 rok, a popisovaná skutečnost, je bohužel běžná praxe………. A právě proto, jak já jsem zatím poznala, se na většině pošt nenápadně točí lidé, aby založili sobě a rodině co nejvíce produktů, poštovní spořitelny i jiných.
  Já sama nastoupila „z ulice“. Nadšená, že mám smysluplnou práci……….. Ale ………..
  Prozřela jsem velice záhy!
  Pracovala jsem tenkrát na vesnické poště a k sezení za přepážkou, třídění letáků aj. Jsem byla povinna chodit do „terénu“ kdykoli nějaká z doručovatelek „vypadla“…… Práci jsem nikdy nedělala, neznala, dostala jsem poštu, dobírky, důchody, MAPU…..A jdi !!!!!!!!!!!!!
  Přinesla jsem půl pošty zpět celá uřícená a ubrečená, zmrzlá!
  Vroucí slova paní vedoucí? Ne! „Máš na to pět minut, osuš se, udělej si kafe a za 5 min.otevíráš lidem přepážku !!!!!“
  Šok, další měsíc jsem doma jen brečela! Produkty, produkty a zas jen produkty! Nebudu to dělat, řekla jsem !!!!!
  Vydržela jsem tam dva roky a pak dobrovolně šla na “ pracák“ !!!!!!

  Náhoda tomu chtěla, že jsem za tři měsíce dostala nabídku na ČP, ale do Prahy, takže odpadalo roznášení pošty!
  Nasadila jsem vysoké tempo, naskočíc do rozjetého vlaku, to ani jinak nešlo, požádala o sérii školení u PS………dělala jsem práci srdcem a s velkou empatií k lidičkám, kteří ke mě chodili!!!!
  Do roka a do dne k mému údivu, usedajíc na spec.přepážku PS s titulem expert PS!!!!!!
  Nu naivně jsem si myslela, že budu mít klid – myšleno od vedení ČP, od vedoucí atd……. Byla jsem 11 v extralize ČP-PS!
  Dělo se naopak- cituji vedoucí ČP -“ Tvoje produkty jsou stejně k hovnu!“ upozorňuji, že ten den jsem založila dvě rozplacená stavební spoření /což se na této přep.ani dělat nesmí/, a jeden aktivní os.účet-vše z ulice, ne rodině!!!!!!
  Tlak se stupňoval, sprosté a nevybíravé chování taktéž.
  Říkáte absurdita, ne běžná praxe, „naloží na vás nemožné“ a čekají, co zvládnete! Viz.zakládat na „specce“ PS stav.spoření, což se ani nesmí!!!!! Takže to znamenalo tlak „ze zhora“- dělat to tedy budete“ a maléry, když přišla „kontrola“ z PS, což je na poště pomalu na denním pořádku. Kontrolovat a dusit,,,,,,dusit a kontrolovat!!!!!!
  I když člověk jede na 200 % !!!!!
  To je smutný!! Řekla jsem si,zkusím tedy jinou pražskou poštu, inu přemístila jsem se ještě o hodně dál od domova, se slibem nové vedoucí, že mě budou respektovat a budou se ke mě chovat „slušně“!!!!! A na všem se vždy rozumně dohodnem!!!!!
  To jak se o mě nechutným způsobem obě pošty začaly přetahovat, bylo až zarážející a nečekala jsem to, na toto jsem připravena nebyla! Sliby, výhružky, pomluvy……směřované vždy k opačné poště!
  Zvítězila pošta nejdál od mého domova, způsoben který nechci komentovat………..
  Riskla jsem to! Nevyplatilo se………. Zcela sobecky musím říct, že byly dny, kdy jsem….ač je to drsné, pracovala na nové velké poště sama, zbytek se střidal na rampě a pokuřoval, či klábosily u metra s bagetou v ruce. A lidé ve frontě?????? Útočili na mě! A vedení? Bylo mu to jedno a ve tři zabouchli dveře, jdouc směr domov, když chtěl klient odpol.mluvit s vedoucí pošty, nabyl tu přítomen nikdo v kancel.vedoucího, nezbývalo než bušit na pracovnice pokladny nebo jim pomioci v rámci „specky“, vyjímkou tam nebylo ani několik CD za přepážkou v jednom týdnu /směna od 7:30 do 19:30 h/. O pomalu každodenních, ponižujících kontrolách, ať už z PS nebo z ved.ČP. A když už máte splněný, nebo přeplněný plán, tak určitě špatně vypňujete tabulku, nebo to odskáčete jiným způsobem, vždy se „něco“ našlo!!!!!
  Vytištěné posudky , které na mě pak přišly mám do teď schované!!
  Teď mě to už přijde , jak scifi!!!!!! Totální bordel,kdy při inventuře bal.skladu, se nenašlo i několik desítek zásilek apod….. ježily se mě chlupy!!!!!
  Vedení si ulehčovalo práci, jak jen to šlo!!!! A tolikrát jsem dostala nesmyslný příkaz, který nešel ani splnit a nebo, kdybych ho plnila tak jak oni chtěli, bylo by to proti všem předpisům!
  Tlak se stupňoval!
  Říkali mi , buď vedoucí! Máš na to, a já?????? …..Ne nemám, nebudu trápit své podřízené, protože pořád tu funguje „Zákon padajícího hovna“ – tlak na vedoucí, ti pak tlačí na své podřízené.
  Umí, když chtějí vás držet v šachu , používajíc přitom přímo mafiánských praktik……….
  Nu……….nyní mám vážné zdravotní problémy……. snažím se je řešit, postavit se na nohy a jít dál, co nejdál od ČP !!!!!!
  Práci jsem milovala, moji drazí klienti mi telefonují do dnes!!!!!!! a slova „Chybíte nám tady, moc!“………
  Jsou krásna ano, ale o to víc mě mé rozhodnutí, vymanit se ze zhoubné moci ČP bolí u srdíčka!
  Přišla jsem tím o hodně iluzí, jako že za poctivou, dobře odvedenou práci přichází spravedlivá odměna a uznání!!!!! Tak to tu fakt neplatí. A kam to vede? Že možná v budoucnu, zbudou na poště jen bezpáteřní, flegmatičtí, nepříjemní, zlí a vystresovaní lidé a to škoda ne ?!
  Závěrem – nikoho neobviňuji, nikoho nesoudím, jen se chci podělit o své zklamání s touto institucí!!!!!!

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *