„VLÁDO, ZAPLAŤ“

Federace výkonných zaměstnanců ČR

odborový svaz zastupující zaměstnance České pošty s.p. vyhlašuje protestní akci:

Vládo, zaplať

Protestní akce „VLÁDO, ZAPLAŤ“ bude probíhat po celém území ČR za podpory zaměstnanců České pošty s. p. a také veřejnosti z řad klientů, kteří mají zájem podpořit tuto akci a napomoci zlepšení poštovních služeb.

Požadujeme, aby vláda ČR s PSP ČR zahájily neprodleně jednání o změně poštovního zákona.

Dále žádáme vládu ČR k zajištění okamžitého uhrazení finančního plnění za poskytování univerzálních služeb v dostatečné výši.

Jedná se o peníze, které si zaměstnanci za svoji poctivou a náročnou práci vydělali, za práci, kterou zaměstnanci České pošty odvedli na základě toho, že si stát tyto služby objednal. Tyto peníze v rozpočtu České pošty chybí. Z důvodu dlouhodobého podfinancování ČP se hromadí značné problémy, včetně nedostatku peněz na navýšení mezd pro zaměstnance. Řádná úhrada za služby poskytované zaměstnanci České pošty státu umožní navýšení mezd zaměstnanců, zlepšení pracovních podmínek a následné zlepšení poštovních služeb.

Zaměstnanci nepožadují žádné dotace, požadují pouze peníze za práci, kterou již odvedli. Stát si služby objednal a jeho povinností je za služby zaplatit. Argumentace politiků, že pošta má dostatek peněz a musí šetřit, nejsou pravdivé. Zaměstnanci mají právo dostat peníze za odvedenou práci, nemohou již déle pracovat za podprůměrné mzdy a za špatných pracovních podmínek.

Průběh akce „VLÁDO, ZAPLAŤ“ bude provázet ukázka jednoty zaměstnanců formou poklidné, ale důrazně varující demonstrace za oprávněné požadavky.

Zaměstnanci České pošty s.p. na podporu požadavku na řádné uhrazení platby za univerzální služby si symbolicky připnou českou trikolóru. Symbolem protestu se tak stává česká trikolóra.

Veřejnost má také možnost podpořit oprávněné požadavky zaměstnanců ČP symbolickou podporou. Stačí vložit trikolóru do obálky a obálku poslat na adresu naší vlády nebo členům PSP ČR. Věříme, že čím více bude odesláno obálek, tím rychleji vláda pochopí nutnost řešení situace kolem České pošty.

Odborová organizace FVZ ČR bude o požadavcích zaměstnanců České pošty informovat politiky PSP ČR včetně vlády ČR.

O dalších postupech a výsledcích vás budeme informovat. Jsme připraveni v případě nezájmu vlády k organizaci protestních akcí včetně vyhlášení stávkové pohotovosti.

 

Miroslav Prokop
prezident
Federace výkonných zaměstnanců ČR