Pověření odborové organizace

Na základě vyplnění formuláře uvedeného níže bude připraveno Vaše zmocnění pro federaci výkonných zaměstnanců České republiky k jednání v pracovněprávních vztazích jako odborová organizace, ve smyslu ustanovení § 286 odst. 6 věta druhá zákoníku práce.

Toto zmocnění je možné vydat pouze pokud nejste členem jiné odborové organizace působící u vašeho zaměstnavatele.

Současně vyplněním a odesláním formuláře vyjadřujete souhlas, aby FVZ zpracovávala vaše osobní údaje uvedené ve formuláři, a to pro účely vašeho zastupování a pro účely své vlastní vnitřní evidence, jakož i pro informování vaší osoby o nových možnostech a službách nabízených FVZ.