O FVZ

Kdo je Federace výkonných zaměstnanců České republiky.

Federace výkonných zaměstnanců České republiky je odborová organizace nezávislá na státu, na zaměstnavatelích a jejich sdruženích, na politických stranách a hnutích a na dalších občanských sdruženích.

Máme mnoho poznatků týkajících se přetěžování, vyhrožování, neúnosných požadavků na plnění produktů aliančních partnerů, nedostatků lidí ve směnách. Což vede ke stále se zhoršujícím pracovním podmínkám. Právě nastala doba, kdy je nutno řešit pracovně-právní problémy vlastními silami a to prostřednictvím odborové organizace, která má skutečný zájem řešit vaše starosti. Federace výkonných zaměstnanců České republiky chce pro doručovatele, pracovníky na přepážkách, řidiče a další zaměstnance prosadit odpovídající pracovní podmínky.

Co je náš hlavní cíl

Posláním Federace výkonných zaměstnanců České republiky je prosazování a ochrana pracovních, sociálních, zdravotních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů.

Co chceme

Federace výkonných zaměstnanců České republiky chce pro všechny zaměstnance prosadit spravedlivé ohodnocení jejich práce a zabezpečit jim dobré pracovní podmínky v jejich nelehké práci.

Co požadujeme

Řádné proplácení práce v přesčasových hodinách.
Slušné zacházení se zaměstnanci. Kvalitní pracovní podmínky.

 

Co potřebujeme

Vaši plnou podporu.Jen s vaší pomocí můžeme dosáhnout změny a zlepšení pracovních podmínek všech zaměstnanců pošty.

Jak se stát členem FVZ

Členem FVZ se může stát každá fyzická osoba po dovršení 15-ti let věku bez rozdílu rasy, národnosti, vyznání, pohlaví, politického smýšlení a pracovního zařazení, pokud souhlasí se Stanovami FVZ, s Programem FVZ a chce se podílet na jejich realizaci. O přihlášku žádejte na email: sekretariat@fvzcr.cz